Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Bergevatten, 1174 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-08-19 Stoppdatum 1998-08-19
Mängd (ton): 0,86 Kostnad totalt: 606
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: