Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Bergevatten, 1174 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-08-01 Stoppdatum 1999-08-01
Mängd (ton): 0,97 Kostnad totalt: 696
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: