Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Bergevatten, 1174 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-08-09 Stoppdatum 2000-08-09
Mängd (ton): 0,98 Kostnad totalt: 732
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: