Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Bergevatten, 1174 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-08-04 Stoppdatum 2008-08-04
Mängd (ton): 0,49 Kostnad totalt: 553
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: