Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KARLEVATTNET, 1177 Budgetår: 1991
Startdatum: 1991-10-06 Stoppdatum 1991-11-06
Mängd (ton): 5,60 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: