Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KARLEVATTNET, 1177 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-08-20 Stoppdatum 1998-08-20
Mängd (ton): 5,27 Kostnad totalt: 3711
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: