Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KARLEVATTNET, 1177 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-08-02 Stoppdatum 1999-08-02
Mängd (ton): 4,94 Kostnad totalt: 3542
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: