Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KARLEVATTNET, 1177 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-08-10 Stoppdatum 2000-08-10
Mängd (ton): 4,88 Kostnad totalt: 3644
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: