Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KARLEVATTNET, 1177 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-08-11 Stoppdatum 2001-08-11
Mängd (ton): 5,02 Kostnad totalt: 3639
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: