Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT017001, 06VAT017001 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-12-20 Stoppdatum 2001-12-20
Mängd (ton): 9,70 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: