Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KARLEVATTNET, 1177 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-08-28 Stoppdatum 2002-08-28
Mängd (ton): 4,76 Kostnad totalt: 3828
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: