Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KARLEVATTNET, 1177 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-11-08 Stoppdatum 2003-11-08
Mängd (ton): 4,80 Kostnad totalt: 4102
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: