Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KARLEVATTNET, 1177 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-07-26 Stoppdatum 2005-07-26
Mängd (ton): 4,98 Kostnad totalt: 4731
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: