Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Saxesjön, 101094 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-08-24 Stoppdatum 2004-08-24
Mängd (ton): 7,01 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,7
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: