Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BULLERN, 1194 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-08-25 Stoppdatum 1998-08-25
Mängd (ton): 1,15 Kostnad totalt: 826
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: