Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BULLERN, 1194 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-08-17 Stoppdatum 2000-08-17
Mängd (ton): 0,98 Kostnad totalt: 734
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: