Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BULLERN, 1194 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-09-04 Stoppdatum 2002-09-04
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt: 1632
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: