Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SÖDRA VASSÅTJÄRN, 1206 Budgetår: 1979
Startdatum: 1979-12-15 Stoppdatum 1979-12-15
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkkross <3 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Fordon
Kommentar: