Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SANDVATTEN, 1207 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-08-16 Stoppdatum 2000-08-16
Mängd (ton): 2,93 Kostnad totalt: 2195
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: