Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SANDVATTEN, 1207 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-08-17 Stoppdatum 2001-08-17
Mängd (ton): 2,90 Kostnad totalt: 2188
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: