Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SANDVATTEN, 1207 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-08-12 Stoppdatum 2004-08-12
Mängd (ton): 6,96 Kostnad totalt: 5074
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,7
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: