Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SANDVATTEN, 1207 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-07-22 Stoppdatum 2007-07-22
Mängd (ton): 6,80 Kostnad totalt: 7120
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: