Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SANDVATTEN, 1207 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-07-28 Stoppdatum 2008-07-28
Mängd (ton): 6,90 Kostnad totalt: 8130
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: