Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SANDVATTEN, 1207 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-08-04 Stoppdatum 2010-08-04
Mängd (ton): 6,87 Kostnad totalt: 8859
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: