Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT052012, 06VAT052012 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-12-08 Stoppdatum 2003-12-08
Mängd (ton): 9,30 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: