Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÄLETJÄRN, 1219 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-10-27 Stoppdatum 2009-10-27
Mängd (ton): 1,05 Kostnad totalt: 1263
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: