Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GRÅBACKETJÄRNET, 1239 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-08-04 Stoppdatum 2008-08-04
Mängd (ton): 3,01 Kostnad totalt: 3513
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: