Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HOLMELÖKEN, 1240 Budgetår: 1984
Startdatum: 1984-01-17 Stoppdatum 1984-01-17
Mängd (ton): 13,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: