Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HOLMELÖKEN, 1240 Budgetår: 1988
Startdatum: 1988-08-31 Stoppdatum 1988-08-31
Mängd (ton): 1,50 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: