Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HOLMELÖKEN, 1240 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-08-30 Stoppdatum 2002-08-30
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt: 2388
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: