Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÄLLETJÄRNET, 1241 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-08-23 Stoppdatum 1998-08-23
Mängd (ton): 9,49 Kostnad totalt: 6590
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: