Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÄLLETJÄRNET, 1241 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-08-06 Stoppdatum 1999-08-06
Mängd (ton): 9,58 Kostnad totalt: 6812
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: