Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÄLLETJÄRNET, 1241 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-08-08 Stoppdatum 2000-08-08
Mängd (ton): 8,78 Kostnad totalt: 6364
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: