Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÄLLETJÄRNET, 1241 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-08-14 Stoppdatum 2001-08-14
Mängd (ton): 8,82 Kostnad totalt: 6639
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: