Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÄLLETJÄRNET, 1241 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-08-30 Stoppdatum 2002-08-30
Mängd (ton): 4,00 Kostnad totalt: 3184
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: