Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÄLLETJÄRNET, 1241 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-08-08 Stoppdatum 2003-08-08
Mängd (ton): 4,13 Kostnad totalt: 3529
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: