Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÄLLETJÄRNET, 1241 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-08-08 Stoppdatum 2004-08-08
Mängd (ton): 3,91 Kostnad totalt: 2815
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,7
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: