Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÄLLETJÄRNET, 1241 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-07-29 Stoppdatum 2005-07-29
Mängd (ton): 3,93 Kostnad totalt: 3734
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: