Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÄLLETJÄRNET, 1241 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-08-05 Stoppdatum 2009-08-06
Mängd (ton): 3,91 Kostnad totalt: 4884
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: