Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KVARNESJÖN, 1248 Budgetår: 1983
Startdatum: 1983-12-15 Stoppdatum 1983-12-15
Mängd (ton): 21,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: