Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KVARNESJÖN, 1248 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-08-13 Stoppdatum 2001-08-13
Mängd (ton): 4,46 Kostnad totalt: 3357
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: