Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KVARNESJÖN, 1248 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-08-29 Stoppdatum 2002-08-30
Mängd (ton): 6,76 Kostnad totalt: 5381
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: