Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KVARNESJÖN, 1248 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-08-12 Stoppdatum 2003-08-12
Mängd (ton): 7,68 Kostnad totalt: 6563
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: