Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KVARNESJÖN, 1248 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-08-11 Stoppdatum 2010-08-11
Mängd (ton): 7,07 Kostnad totalt: 9031
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: