Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILLA IGELVATTEN, 1256 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-09-18 Stoppdatum 1998-09-19
Mängd (ton): 6,45 Kostnad totalt: 4254
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: