Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILLA IGELVATTEN, 1256 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-12-10 Stoppdatum 2000-12-14
Mängd (ton): 5,70 Kostnad totalt: 3819
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: