Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILLA IGELVATTEN, 1256 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-10-29 Stoppdatum 2001-10-29
Mängd (ton): 6,55 Kostnad totalt: 4703
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: