Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILLA IGELVATTEN, 1256 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-09-21 Stoppdatum 2002-09-21
Mängd (ton): 5,97 Kostnad totalt: 4453
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: