Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILLA IGELVATTEN, 1256 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-08-30 Stoppdatum 2003-08-30
Mängd (ton): 5,98 Kostnad totalt: 4638
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: