Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILLA IGELVATTEN, 1256 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-09-08 Stoppdatum 2006-09-08
Mängd (ton): 1,92 Kostnad totalt: 1812
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: